• Tandemové seskoky

  Tandemový seskok je ten správný adrenalin pro Vás!

  Také se Vám občas zdá, že je celý svět nudný? Nezoufejte! Volný pád z výšky 4000 metrů Vám určitě rozproudí krev v žilách!

 • AFF kurzy

  Staňte se doopravdovým parašutistou!

  AFF kurz je moderní a rychlý způsob jak zvládnout techniku volného pádu. Při tomto kurzu se Vám věnují dva instruktoři a kameraman, který seskok natočí.

 • Vyhlídkové lety

  Vyfoťte si svůj dům z výšky! Natočtě si průlet nad ním!

  Nabízíme Vám lety nad vámi zvolenou lokalitou, za vámi určeným účelem, jak ve všední dny, tak o víkendech!

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí pro všechny služby nabízené firmou DIRECT PRO s.r.o. v oblasti parašutismu a letectví.

Vznik smluvního vztahu

DIRECT PRO s.r.o. (dále jen Provozovatel) je poskytovatel služeb v oblasti parašutismu a zprostředkovatelem služeb svých obchodních parametrů (dodavatelů služeb). Tyto služby a produkty prezentované na ProfiTandem.cz poskytuje na různých akcích a aktivitách za podmínek, na kterých se spolu s odběratelem dohodnou. Smluvní vztah mezi Provozovatelem a zákazníkem vzniká potvrzením objednávky. Objednáním služby zákazník potvrzuje, že souhlasí se Všeobecnými obchodními podmínkami. V případě dárkového poukazu může zákazník koupit tento dárkový poukaz pro sebe nebo pro třetí osobu(y). Služba vybraná u Provozovatele bude poskytnuta držiteli platného dárkového poukazu. V případě vrácení dárkového poukazu na službu Provozovatel komunikuje pouze s objednavatelem a to před uplynutím doby platnosti poukazu. Provozovatel si z částky kupní ceny ponechá administrativní poplatek ve výši 500 Kč.

Objednání a rezervace služeb

Zákazník si může objednat a zakoupit dárkový poukaz na stránkách ProfiTandem.cz nebo nebo prostřednictvím našeho zprostředkovatele.

Rezervace termínu a místa konkrétní aktivity musí být sjednána telefonicky nebo v rezervačním systému na ProfiTandem.cz (pomocí variabilního symbolu) do data platnosti poukazu. Pokud v této lhůtě zákazník neprovede rezervaci, ztrácí nárok na poskytnutí vybrané služby a to bez nároku na jakoukoli náhradu. Rezervací termínu a místa konání akce se Provozovatel  zavazuje zabezpečit zákazníkovi služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě. Provozovatel si vyhrazuje právo upravit termín a místo seskoku dle aktuálního provozu na letišti (technická porucha, nepříznivé počasí apod.).

Platnost

Provozovatel prodává časově otevřené poukazy a zákazník tak má možnost vybrat si jemu vyhovující termín. Každý poukaz je platný 12 měsíců (pokud není uvedeno jinak – slevové akce, atd.) od data vystavení. Pokud není zákazník nebo jím obdarovaný schopen využít poukaz do vypršení doby platnosti, může před vypršením platnosti kontaktovat Provozovatele a požádat o prodloužení platnosti poukazu (max. jednou). Tento krok je však zpoplatněn administrativním poplatkem ve výši 500 Kč.

Průběh akce

Detaily o průběhu aktivity uvedené na internetových stránkách jsou pouze všeobecné a provozovatel si vyhrazuje právo změny. Vzhledem k tomu, že v oblasti letectví a parašutismu není možno z objektivních příčin daných její specifikou (počasí, koordinace leteckého provozu apod.) stanovit přesné podmínky, může dojít ke změnám v provedení služeb Provozovatelem. Pasažérovi doporučujeme kontaktovat před odjezdem na letiště Provozovatele pro potvrzení konání akce. Veškeré změny v provedení služeb mají vždy za cíl zajistit klientům maximální bezpečnost a pohodlí. Protože Provozovatel nabízí realizaci některých aktivit na více místech, mohou se programy a rozsah aktivit v jednotlivých oblastech od sebe mírně odlišovat.

Diváci

Provozovatel umožňuje zákazníkům přizvat k aktivitě diváky. Diváci jsou povinni se řídit pokyny Provozovatele a vnitřním provozním řádem místa průběhu akce (letiště apod.). Kterýkoli divák nerespektující pokyny Provozovatele či pod vlivem alkoholu nebo drog bude mít přístup zakázán.

Omezení

Některé typy nabízených služeb (dárkových poukazů) mají pro svá čerpání jistá omezení. Mohou zahrnovat věk, zdravotní stav, kondici nebo tělesné proporce. Pokud si zákazník není jistý vhodností konkrétní služby, může využít rad a doporučení pomocí e-mailu: info@ profitandem.cz nebo se informovat telefonicky. Provozovatel není zodpovědný za nevhodnost dárku, který byl již zakoupen. Tandempilot je oprávněn odmítnout seskok s osobou, která není způsobilá k provedení seskoku.

Bezpečnost

Veškerých aktivit se zákazník účastní výlučně na svou vlastní odpovědnost. Pro některé extrémní aktivity doporučuje Provozovatel sjednat si osobní pojištění. Pokud si zákazník není jistý s volbou pojištění, může se poradit s Provozovatelem.

Výměny služeb

Dárkový poukaz může být vyměněn na základě dohody. Provozovatel si za výměnu poukazu účtuje manipulační poplatek 250 Kč. Pokud dojde k výměně a taková služba stojí více než původní hodnota poukazu, zákazník bude muset doplatit cenový rozdíl, včetně administrativního poplatku. Pokud je taková služba levnější než původní poukaz, Provozovatel založí zákazníkovi osobní konto, na které uloží částku ve výši cenového rozdílu poukazu poníženou o administrativní poplatek. Na osobním kontě bude přeplatek veden do té doby, než si zákazník objedná jinou službu u Provozovatele, maximálně však 12 měsíců. Poté přeplatek propadá ve prospěch Provozovatele. Vyměněný poukaz již nelze znovu vyměnit ani vrátit.

Podmínky storna rezervace

Jakmile si zákazník zarezervuje účast na akci na určité datum, je možné tento termín změnit, pouze pokud tuto změnu Provozovatel schválí. Pokud změna termínu u Provozovatele nebude možná, nelze kupón vrátit.

V případě, že se pasažér nedostaví na předem dohodnutý termín a čas tandemového seskoku bez včasného odvolání rezervace (24 hodin před smluveným termínem), propadá částka za zablokované dvě letenky (pasažér a tandempilot) Provozovateli. Cena jedné letenky cca 600 - 1000Kč.

Pokud z objektivních důvodů (nevyhovující počasí, technické poruchy vybavení apod.) musí Provozovatel aktivitu stornovat, bude zákazník ihned kontaktován operátorem a dohodne se nový termín aktivity. Při stornování aktivity není Provozovatel zodpovědný za žádné vzniklé náklady s tím spojené – např. náklady za pojištění, dopravu apod.

Ceny

Cena dárkového poukazu Provozovatele je sjednána na základě dohody mezi zákazníkem a Provozovatelem. Cena nezahrnuje příplatek 500,- Kč za dražší letenky na letišti Znojmo - Hatě. Cena nezahrnuje případné váhové příplatky - budou stanoveny až na letišti podle aktuální hmotnosti.

Platba

Objednávající má možnost volit mezi platbou v hotovosti nebo bankovním převodem. Platba bude uznána až po připsání částky na bankovní účet Provozovatele.

Distribuce

Dárkové poukazy (pokud není vyžádáno jinak) doručujeme v elektronické podobě. Dárkový poukaz není cenina, při ztrátě nebo krádeži můžete požádat o zaslání dalšího.

Objednávky kurzů AFF doručujeme formou dopisu, s oznámením o objednávce a její specifikaci.

Videozáznam ze seskoku

Videozáznam z Handy camery je sestřih záběrů z tandemového seskoku a obsahuje přípravu před seskokem, nástup do letadla, vyhlídkový let v průběhu stoupání, výskok z letadla, volný pád, otevření padáku, let na otevřeném padáku a přistání.

Videozáznam z Vašeho tandemového seskoku si můžete ihned po seskoku odnést na svém záznamovém zařízení (např. flash disk) a zároveň Vám bude zaslán na Vaši emailovou adresu odkaz na uložiště dat, kde naleznete sestřih záběrů z Vašeho tandemového seskoku.

Záběry ze seskoku jsou ve formátu AVI ve vysokém rozlišení HD Ready.

Z důvodu jedinečnosti každého seskoku může být délka každého videozáznamu rozdílná. Platba za videozáznam bude vrácena pouze v případě technického selhání videokamery.

Propagace

Pasažér svým podpisem Prohlášení před tandemovým seskokem dává souhlas provozovateli k použití fotografií a videozáznamů za účelem vlastní propagace a reklamy.

 

Videa ještě výhodněji a kvalitněji! Nyní v HD rozlišení

Nabízíme profesionálně sestříhaná videa ve vysokém HD Ready rozlišení.

 

Vyhlídkové lety

Nabízíme vyhlídkové lety za velice příznivé ceny!

 

Termíny tandemových seskoků na sezónu 2023

Letiště Znojmo:

12.8. vrtulník Mi-8, 4000m

7.10. - 8.10. vrtulník Mi-8, 4000m

Letiště Tábor:

20.5. - 21.5.

1.7. - 2.7.

5.8. - 6.8.

19.8. - 20.8.

26.8. - 27.8.

16.9. - 17.9.

14.10. - 15.10.

Letiště Jindřichův Hradec:

8.5.

11.6.

22.7.

30.7.

Letiště Hosín - České Budějovice:

13.5. - 14.5.

Letiště České Budějovice:

17.6. - 18.6.

8.7. - 9.7. 4000m a 6000m

23.9. - 24.9.

21.10. - 22.10.

Letiště Soběslav:

28.5.

3.6.

24.6. - 25.6.

10.9.

28.10. - 29.10.

Letiště Vyškov

15.4.

4.6. 4000m a 6000m

29.9. 4000m a 6000m

Letiště Hořovice

29.4. - 30.4. 

Letiště Plzeň

1.5. vrtulník Mi-8

23.7.

9.9.

Letiště Chomutov

22.4. - 23.4.

27.5. vrtulník Mi-8

10.6.

Letiště Skuteč

6.5. - 7.5. vrtulník Mi-8

2.9. - 3.9. vrtulník Mi-8 

 

 

Máte koupený poukaz na tandemový seskok?  

Rezervujte si termín on-line!